OBECNÍ KNIHOVNA Pustiměř
Naposledy aktualizováno: 1.1.2014

     Již 26.1.1896 vznikl čtenářský spolek pro obce Pustiměř a Německé Prusy. Kupovaly se knihy, půjčovaly i nečlenům, odebíraly časopisy, pořádaly večírky, zábavy, turistické akce, divadlo. O činnost spolkovou se vzorně starali učitelé František Obdržálek a Albín Pavlíček, předsedou byl Jan Pospíšil a knihovna nabízela 394 titulů.

     Roku 1909 byl spolek přeměněn v Odbor Národní jednoty, předsedou byl po léta místní lékař Stanislav Cimr. Až do vypuknutí 1.sv.války soustředil odbor veškerou kulturní činnost v obci.

     Zákon ze dne 22.7.1919 stanovil každé obci zřídit "veřejnou" obecní knihovnu, obec tedy začala dotovat ONJ a o moderní vedení se postarali rolníci Jaroslav Konšel a Vladimír Korčián, v knihovně bylo 651 titulů.

     O osudech knihovny je málo známo za doby protektorátu. Po osvobození a sloučení obcí v jeden celek byla spojena i knihovna. Již za okupace a po r.1945 byl dlouholetým knihovníkem ředitel tehdejší měšťanské školy Jan Němeček - do r. 1958. Po té ho vystřídal Radoslav Kovář.

     Od roku 1974 byla již "Místní lidová knihovna" definitivně umístěna v 1.poschodí tehdejšího Národního výboru. Před tím putovala po mnoha místech obou částí obce, což jí nikterak neprospívalo. Roku 1987 byla knihovnicí Vlasta Doláková, 1989 Romana Korečková a od r. 1990 Marie Chadtová, knihovna byla pobočkou Okresní knihovny Vyškov a konečně     od r. 2000 se stala samostatnou Obecní knihovnou Pustiměř, byla spuštěna veřejná stanice internetu a digitalizována výpůjčka.

     Paní Chadtovou vystřídala během r.2008 Jana Zlámalová, tu od únoru 2009 knihovnice Darina Pospíšilová, učitelka MŠ . Od únoru 2009 prodělala knihovna malou rekonstrukci, na pomoc přispěchalo aktivní sdružení MC Stonožka, pomohlo s úklidem i výzdobou. Knihovna  zdárně  obnovila  vzdělávací akce, výtvarné a čtenářské soutěže, navázala na dávné tradice.

     Od července 2010 se novou knihovnicí stala Mgr. Anna Hrozová.